roadkill

In Vlaanderen sterven jaarlijks zo’n 5 miljoen dieren onder onze wielen of maw. 14.000 per dag dat is 1 om de 6 seconden.


Ze waren onderweg, naar huis, naar hun kroost, op pad voor eten voor de dag, onderweg naar een plek in de zon.

 

Deze werken zijn ontstaan vanuit een vorm van onmacht. Tegen het menselijke egoïsme en tegen de snelheid. Tegen de gelatenheid, dat we roadkill collateral damage zijn gaan vinden.

Met deze werken tast ik de grens af tussen de schoonheid en het walgelijke.
Probeer ik verwarring te scheppen tussen gruwelijk realisme en abstracte kunst, in de hoop hen een soort 2de leven te geven.

In Flanders, around 5 million animals die under our wheels or in other words, 14,000 a day that is 1 every 6 seconds.

They were en route, home, to their offspring, on the road for food for the day, en route to a place in the sun.


These works arise from a form of impotence. Against human selfishness and against speed. Against the resignation that we started to find roadkill collateral damage.

With these works I explore the boundary between beauty and disgusting.
I try to create confusion between gruesome realism and abstract art, hoping to give them a kind of 2nd life.

“And I wonder if any of the road-kill creatures actually wanted to die and threw themselves beneath the speeding wheels. A lethargic swallow who couldn't bear the prospect of flying all the way back to Africa again. An insomniac hedgehog who couldn't stand the thought of lying awake all winter with no one to talk to.”
Sara Baume, Spill Simmer Falter Wither

This page and all contents © 2019 Mieke Van Den Ouweland. All rights reserved.